Այսօր: Չորեքշաբթի, 6 Հուլիսի 2022թ.
Իջևանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 82
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԻՋԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունԻՋԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Լինա Թիրաբյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
09/06/2022
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
24/06/2022
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ Իջևանի համայնքապետարանի  աշխատակազմի կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության , սոցիալական աջակցության  և առողջապահության  բաժնի առաջին կարգի մասնագետ /ծածկագիր 3.2-6 ,աշխատավայրը` Իջևան համայնք/, աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական , եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ /ծածկագիր 3.2-4, աշխատավայրը` Գետահովիտ բնակավայր/, աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական , եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ /ծածկագիր 3.2-3 ,աշխատավայրը` Գանձաքար բնակավայր/, աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ /ծածկագիր 3.2-2, աշխատավայրը` Գանձաքար բնակավայր /, աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ /ծածկագիր 3.2-1, աշխատավայրը` Իջևան համայնք /, աշխատակազմի առաջատար  մասնագետ /ծածկագիր 3.1-10, աշխատավայրը`  Իջևան համայնք /, աշխատակազմի քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման, տեղեկատվական  տեխնոլոգիաների բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-9, աշխատավայրը`  Իջևան համայնք/, աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, համատիրությունների աշխատանքների  համակարգման և տրասպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-8, աշխատավայրը`  Իջևան համայնք /, աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպասարկման և գովազդի բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-7, աշխատավայրը ` Իջևան համայնք / , աշխատակազմի կրթության, մշակույթր, սպորտի, երիտասարդության , սոցիալական աջակցության  և առողջապահության բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-6, աշխատավայրը`  Իջևան համայնք/ , աշխատակազմի կրթության, մշակույթր, սպորտի, երիտասարդության , սոցիալական աջակցության  և առողջապահության  բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-5, աշխատավայրը`  Իջևան համայնք/, աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական , եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-4, աշխատավայրը` Իջևան համայնք/, ֆինանսատնտեսագիտական , եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-3, աշխատավայրը` Իջևան համայնք/, աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-1, աշխատավայրը`  Իջևան համայնք/։

1. աշխատակազմի կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության , սոցիալական աջակցության  և առողջապահության  բաժնի առաջին կարգի մասնագետ /ծածկագիր 3.2-6 ,աշխատավայրը` Իջևան համայնք/, աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական , եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ /ծածկագիր 3.2-4, աշխատավայրը` Գետահովիտ բնակավայր/, աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական , եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ /ծածկագիր 3.2-3 ,աշխատավայրը` Գանձաքար բնակավայր/, աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ /ծածկագիր 3.2-2, աշխատավայրը` Գանձաքար բնակավայր /, աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ /ծածկագիր 3.2-1, աշխատավայրը` Իջևան համայնք /, աշխատակազմի առաջատար  մասնագետ /ծածկագիր 3.1-10, աշխատավայրը`  Իջևան համայնք /, աշխատակազմի քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման, տեղեկատվական  տեխնոլոգիաների բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-9, աշխատավայրը`  Իջևան համայնք/, աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, համատիրությունների աշխատանքների  համակարգման և տրասպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-8, աշխատավայրը`  Իջևան համայնք /, աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպասարկման և գովազդի բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-7, աշխատավայրը ` Իջևան համայնք / , աշխատակազմի կրթության, մշակույթր, սպորտի, երիտասարդության , սոցիալական աջակցության  և առողջապահության բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-6, աշխատավայրը`  Իջևան համայնք/, աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական , եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-4, աշխատավայրը` Իջևան համայնք/, ֆինանսատնտեսագիտական , եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-3, աշխատավայրը` Իջևան համայնք/, աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-1, աշխատավայրը`  Իջևան համայնք/

● Կատարում է բաժնի պետի  հանձնարարությունները՝ ժամանակին և պատշաճ որակով:  Բաժնի պետի  համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ  մասնակցում է  համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին: Անհրաժեշտության դեպքում , իր լիազորությունների սահմաններում , նախապատրաստում և բաժնի պետին է ներկայացնում առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:  

2. աշխատակազմի կրթության, մշակույթր, սպորտի, երիտասարդության , սոցիալական աջակցության  և առողջապահության  բաժնի առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-5, աշխատավայրը`  Իջևան համայնք/,

● Կատարում է բաժնի պետի  հանձնարարությունները՝ ժամանակին և պատշաճ որակով:  Բաժնի պետի  համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ  մասնակցում է  համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին: Անհրաժեշտության դեպքում , իր լիազորությունների սահմաններում , նախապատրաստում և բաժնի պետին է ներկայացնում առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Սոցիալական աջակցության պետական ծրագրերի հասցեականության  մեծացման նպատակով, իր իրավասության սահմաննեորւմ , միջոցներ է ձեռնարկում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձանց և ընտանիքներին հայտաբերելու ուղղությամբ ու աջակցում է նրանց սոցիալական աջակցության տարածքային մարմին դիմելու հարցում: Առաջարկություններ է ներկայացնում իր իրավասության սահմաններում ձեռնարկած միջոցների արդյունքում համայնքում հայտնաբերված կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց / ընտանիքների/ սոցիալական պայմանների բարելավման, այդ թվում համայնքի կողմից սոցիալական ծառայություների հնարավոր տեսակների տրամադրման ուղղությամբ: Ուսումնասիրում է սոցիալական և նյութական պայմանները ըստ անհրաժեշտության կատարելով տնային այցելություններ և արդյունքների մասին զեկուցում է անմիջական ղեկավարին: առաջարկություններ է ներկայացնում սոցիալական ծառայությունների տրամադրման գործընթացի բարելավման ուղղությամբ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:  

   1 և 2 կետերում նշված  թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝

    ● միջնակարգ կրթություն

●  ,,Համայնքային ծառայության մասին,, ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին,, ,, Իրավական ակտերի մասին,, ՀՀ օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի, ինչպես նաև ՀՀ- ում գործող օրենքների անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:

● համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական  միջոցներով աշխատելու ունակություն

● ռուսաց լեզվի իմացություն

Մրցույթին մասնակցելու համար իրավունք ունեն 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները և Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք / այսուհետ՝ քաղաքացիներ/:

Դիմող քաղաքացիները աշխատակազմ պետք է ներկայացնեն  հետևյալ փաստաթղթերը՝

● դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով /ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս/

●հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019թ. փետրվարի 15–ի թիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով,
●հայտարարություն այն մասին, որը ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,

●տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական  գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացնող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, դիպլոմների/վկայականների/, պատճեները՝ բնօրինակների հետ միասին:

●արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  զորոկոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք

● մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափսի

●անձնագրի պատճենը

Մրցույթը կանցկացվի 2022թ. հուլիսի 11-ին , ժամը 10:00 –ին , Իջևանի ,,Վերնատուն,, ՓԲԸ –ի շենքում / նիստերի դահլիճում/:

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ, ներկայացնելով անձնագիր:

Քաղաքացին մրցույթին ներկայանում է անձնագրի, կրթությունը հաստատող փաստաթղթի /դիպլոմի/ , աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 09:00- ից մինչև 18:00-ն, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից՝ Իջևանի համայնքապետարան/ հասցե՝ Երևանյան 6, հեռախոս՝ 026342138/ և ՀՀ Տավուշի մարզպետարան /հասցե՝ ք. Իջևան Սահմանադրության 1, հեռախոս՝ 026341697/: Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետը հունիսի 24-ը,  ժամը 18:00 –ն:

 Մրցույթին մասնակցել  ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին  և հարցաշարին ծանոթանալու  համար կարող են դիմել Իջևանի համայնքապետարանի աշխատակազմ:

Բոլորը
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐ
Ավագանու հերթական նիստ 25․03․2022թ․
Ավագանու նիստ 18.06.2018
Ավագանու նիստ 28.02.2018
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք.Իջևան, Երևանյան 6
(0263)42138
ijevanmunicipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2022 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԻՋԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 206
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner