Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իջևանի համայնք
ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, (0263)42138 ijevancity@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 ՀՈՒԼԻՍԻ 2020թվականի N 217

ԻՋԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ, ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 141/1, ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 141/2 ԵՎ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 141/7 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐԻՆ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 

Համայնքի ղեկավարին է դիմել քաղաքացի՝ Արթուր Շահենի Քասինյանը, սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող Իջևան  քաղաքի, Երևանյան փողոցի,  թիվ 141/1 /վկայական թիվ 13032020-11-0047, ծածկագիր 11-001-0202-0022/, Երևանյան փողոցի,  թիվ 141/2 /վկայական թիվ 27122019-11-0012, ծածկագիր 11-001-0202-0050/ և Երևանյան փողոցի,  թիվ 141/7 /վկայական թիվ 04052020-11-0007, ծածկագիր 11-001-0202-0071/ հասցեներում գտնվող երեք առանձին գույքային միավորների միավորումից առաջացած գույքին հասցեավորում տալու և  միավորված հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասում  2020թ. ինքնակամ կերպով կառուցված 388,56քմ ընդհանուր արտաքին մակերեսով շինությունների /10,,8քմ արտաքին մակերեսով բանկետի նկուղային հարկի բաց պատշգամբ, 10,8քմ արտաքին մակերեսով բանկետի 1-ին հարկի բաց պատշգամբի մաս, 126,49քմ, 24,0քմ, 15,5քմ, 48,36քմ և 0,98քմ արտաքին մակերեսներով ծածկեր, 18,75քմ արտաքին մակերեսով հարթակ, 5,59քմ և 11,1քմ արտաքին մակերեսներով աստիճաններ, 10,73քմ, 10,73քմ և 10,73քմ արտաքին մակերեսներով բանկետներ, 10,88քմ արտաքին մակերեսով պահակատուն,  11,92քմ, 15,34քմ, 27,84քմ և 18,02քմ արտաքին մակերեսներով պարիսպներ/  իրավական կարգավիճակը որոշելու խնդրանքով: Ինքնակամ կերպով կառուցված  388,56քմ ընդհանուր արտաքին մակերեսով շինությունները /10,,8քմ արտաքին մակերեսով բանկետի նկուղային հարկի բաց պատշգամբ, 10,8քմ արտաքին մակերեսով բանկետի 1-ին հարկի բաց պատշգամբի մաս, 126,49քմ, 24,0քմ, 15,5քմ, 48,36քմ և 0,98քմ արտաքին մակերեսներով ծածկեր, 18,75քմ արտաքին մակերեսով հարթակ, 5,59քմ և 11,1քմ արտաքին մակերեսներով աստիճաններ, 10,73քմ, 10,73քմ և 10,73քմ արտաքին մակերեսներով բանկետներ, 10,88քմ արտաքին մակերեսով պահակատուն,  11,92քմ, 15,34քմ, 27,84քմ և 18,02քմ արտաքին մակերեսներով պարիսպներ/  չեն խոչընդոտում այլ հողատարածքների նպատակային կամ գործառնական նշանակությանը,    չեն   դասվում  ՀՀ ,,Հողային օրենսգրքի՜՜ 60-րդ հոդվածով սահմանված հողամասերի շարքին, չեն գտնվում  ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման գոտիներում, չեն հակասում քաղաքաշինական նորմերին, չեն սահմանափակում այլ անձանց իրավունքները, չեն առաջացնում սերվիտուտ:

Հաշվի առնելով վերոնշյալը  և քաղաքաշինական խորհրդի   դրական  եզրակացությունը  և   ղեկավարվելով  ՀՀ  կառավարության 29.12. 2005թ.  թիվ  2387-Ն, 18.05.2006թ.  912-Ն   որոշման թիվ 18 կետի,  բ/ ենթակետի,   ՀՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  188-րդ  հոդվածի 2-րդ  կետի  պահանջներով.

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ

1.Իջևան  քաղաքի, Երևանյան փողոցի,  թիվ 141/1 /վկայական թիվ 13032020-11-0047, ծածկագիր 11-001-0202-0022/, Երևանյան փողոցի,  թիվ 141/2 /վկայական թիվ 27122019-11-0012, ծածկագիր 11-001-0202-0050/ և Երևանյան փողոցի,  թիվ 141/7 /վկայական թիվ 04052020-11-0007, ծածկագիր 11-001-0202-0071/ հասցեներում գտնվող  և քաղաքացի՝ Արթուր Շահենի Քասինյանին պատկանող երեք առանձին գույքային միավորների միավորումից առաջացած գույքին տալ  հետևյալ հասցեավորումը: Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Երևանյան փողոցի,  թիվ 141/1:

2.Ճանաչել  օրինական  Իջևան քաղաքի Երևանյան փողոցի,  թիվ 141/1  հասցեում գտնվող և  սեփականության իրավունքով, քաղաքացի՝ Արթուր Շահենի Քասինյանին  պատկանող  հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասում ինքնակամ կերպով կառուցված 388,56քմ ընդհանուր արտաքին մակերեսով շինությունները /10,,8քմ արտաքին մակերեսով բանկետի նկուղային հարկի բաց պատշգամբ, 10,8քմ արտաքին մակերեսով բանկետի 1-ին հարկի բաց պատշգամբի մաս, 126,49քմ, 24,0քմ, 15,5քմ, 48,36քմ և 0,98քմ արտաքին մակերեսներով ծածկեր, 18,75քմ արտաքին մակերեսով հարթակ, 5,59քմ և 11,1քմ արտաքին մակերեսներով աստիճաններ, 10,73քմ, 10,73քմ և 10,73քմ արտաքին մակերեսներով բանկետներ, 10,88քմ արտաքին մակերեսով պահակատուն,  11,92քմ, 15,34քմ, 27,84քմ և 18,02քմ արտաքին մակերեսներով պարիսպներ/:

3.Հաշվի առնելով, որ ՀՀ կառավարության 17.04.2003թ. թիվ 470-Ն որոշմամբ, Իջևան  քաղաքի Երևանյան փողոցի,  թիվ 141/1  հասցեում գտնվող և սեփականության իրավունքով, քաղաքացի՝ Արթուր Շահենի Քասինյանին պատկանող  հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասում  ինքնակամ կերպով կառուցված 388,56քմ ընդհանուր արտաքին մակերեսով շինությունների /10,,8քմ արտաքին մակերեսով բանկետի նկուղային հարկի բաց պատշգամբ, 10,8քմ արտաքին մակերեսով բանկետի 1-ին հարկի բաց պատշգամբի մաս, 126,49քմ, 24,0քմ, 15,5քմ, 48,36քմ և 0,98քմ արտաքին մակերեսներով ծածկեր, 18,75քմ արտաքին մակերեսով հարթակ, 5,59քմ և 11,1քմ արտաքին մակերեսներով աստիճաններ, 10,73քմ, 10,73քմ և 10,73քմ արտաքին մակերեսներով բանկետներ, 10,88քմ արտաքին մակերեսով պահակատուն,  11,92քմ, 15,34քմ, 27,84քմ և 18,02քմ արտաքին մակերեսներով պարիսպներ/ շինությունները գտնվում է ՀՀ տարածագնահատման գոտիականության 10-րդ գոտում՝ պարտավորեցնել քաղաքացի՝ Արթուր Շահենի Քասինյանին,  Իջևանի քաղաքապետարանի հաշվարկային հաշվին մուծել, 1քմ 2600 ՀՀ դրամ վճարի չափով՝ 388,56քմ ընդհանուր արտաքին մակերեսով /10,,8քմ արտաքին մակերեսով բանկետի նկուղային հարկի բաց պատշգամբ, 10,8քմ արտաքին մակերեսով բանկետի 1-ին հարկի բաց պատշգամբի մաս, 126,49քմ, 24,0քմ, 15,5քմ, 48,36քմ և 0,98քմ արտաքին մակերեսներով ծածկեր, 18,75քմ արտաքին մակերեսով հարթակ, 5,59քմ և 11,1քմ արտաքին մակերեսներով աստիճաններ, 10,73քմ, 10,73քմ և 10,73քմ արտաքին մակերեսներով բանկետներ, 10,88քմ արտաքին մակերեսով պահակատուն,  11,92քմ, 15,34քմ, 27,84քմ և 18,02քմ արտաքին մակերեսներով պարիսպներ/ շինությունների դիմաց՝ 1010256 /մեկ միլիոն տաս հազար երկու հարյուր հիսունվեց/ ՀՀ դրամ: Մուծման անդորրագիրը հանդիսանում է սույն որոշման անբաժանելի մասը:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                                ՀԱՅԿ ՂԱԼՈՒՄՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Իջևան